Vill du gå med? Skicka ett mail till skidklubbranea@gmail.com och betala avgiften enligt nedan. Är du redan medlem räcker det med att du betalar enligt nedan.

Priser:
Familjekort
301 kr

Enskild medlem
201 kr

Betala in medlemsavgiften på
Bankgiro: 5131-2544, i meddelanderaden skriver du: Medlemsavgift, årtal samt namn på ansökande på inbetalningen.
Swish: 123 388 0382, På meddelande, skriv: medlemsavgift, årtal samt namn på ansökande